Lediga tomter

1. Forsby

I centrala Forsby finns det små industritomter.
I Gammelbykorsningen kan man köpa privatägd råmark som är lämplig för industriellt bruk.

2. Drottningporten

I trakterna kring den västra anslutningen i Lovisa finns det lediga tomter för affärs-, industri-, kontors- och lagerbruk.
En utrymmeskrävande storenhet för detaljhandel kan etableras i området.
 

3. Valkom

I området runt Trålhamnen finns det lediga industritomter som man även kan bygga bostäder på.

4. Abborrfors

I området runt Abborrforsanslutningen finns det tomter för en trafikstation, affärsbyggnader och industrifunktioner. Man kan även bygga bostäder i anknytning till industrifunktionerna.

En del av området är även reserverat för hotell-, idrotts-, spa- och restaurangtjänster.
 

5. Östra anslutningen

Industriområde avsett som logistikområde och för större utrymmeskrävande företag. Detaljplanen för området godkändes den 12.5.2010. 

6. Liljendal

Vid den södra korsningen i Liljendal finns det ett område som är avsett för affärsverksamhet.  Det finns tomtmark för industribruk vid Liljendals norra anslutning.

Förmånlig prisnivå

Läget strax utanför storstadsområdet erbjuder märkbara kostnadsbesparingar vid tomtköp. Tomterna kan antingen hyras eller köpas. 

Mångsidigt utbud

Det finns många tomter för olika användningsändamål.

Möjlighet att skräddarsy

Tomterna kan styckas av i olika stora delar efter företagets behov.

Mångsidig infrastruktur

Lovisa har vatten av hög kvalitet och välfungerande data-, väg- och elnät. Den förnybara energin produceras lokalt.

Kontaktuppgifter

Sten Frondén

utvecklingsdirektör 
(företagstomter, intressentrelationer)
stadsägda lokaler
+358 (0)40 559 5525 
sten.fronden@loviisa.fi

Vi är en liten stor hamn – smidig och dynamisk till storleken med gedigen yrkesskicklighet och erfarenhet.
Vi hjälper företag att utveckla sin affärsverksamhet inom alla delområden och olika skeden av verksamheten.

Stadens upphandlingar

Lovisa stad upphandlar en stor mängd tjänster och produkter. Titta närmare på aktuella upphandlingar.

Vår verksamhet utgår från kunden. Vi söker möjligheter och lösningar snabbt och flexibelt.